G&R sh.p.k.

Zyra Tiranë
Rr.”Kavajes”, Nd.124, Ap.3, H.16, Tiranë
Mobile: +355 69 209 1770
Tel/Fax: +355 42268591

Zyra Fier
Lagjia.”Afrim i Ri”
Mobile: +355 69 208 6590
Tel/Fax: +355 34503006

Dergo Mesazhin